List/Grid Tag Archives: bùa

Bí ẩn thứ bùa khiến những cặp tình nhân cùng chết

Gia đình thấy Khoa rũ xác bên mộ Yên ở mãi trên sườn núi heo hút khi họ lên thắp hương trăm ngày. Họ là đôi tình nhân đã làm bùa thề.
bian24h.com Thiết kế bởi bian24h.com.