List/Grid Đạo Phật Subscribe RSS feed of category Đạo Phật

Pháp Âm Phật Pháp - Hoa Mặt Trời

Pháp Âm Phật Pháp: Hoa Mặt Trời, Phần 1

Pháp Âm Phật Pháp: Hoa Mặt Trời (Phần 1).
Đồ của chùa là của chung, nếu ai lấy làm của chung thì mang nợ khó trả

Phật giáo nói gì về phụ nữ?

Theo Phật giáo, người phụ nữ có khả năng tâm linh giống như đàn ông. Đức Phật còn nói, đời sống tâm linh ngài thiết lập sẽ không hoàn hảo ...
Đồ của chùa là của chung, nếu ai lấy làm của chung thì mang nợ khó trả

Dùng đồ của nhà chùa, sống có yên không?

Có nhiều người quan niệm, đồ chùa cứ dùng thoải mái mà không hề nghĩ đây là những vật dụng do các Phật tử cúng dường cho Tam Bảo tạo phước. ...
bian24h.com Thiết kế bởi bian24h.com.